แนะนำโรงเรียนสองภาษา
English Program
 
 
โยธินบูรณะ
สามเสนวิทยาลัย
สาธิตเกษตร
สตรีวิทยา 2
อัสสัมชัญศึกษา
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
อำนวยศิลป์
มัธยมวัดนายโรง
สตรีนนทบุรี
มัธยมวัดสิงห์
 
     
 
  NEWS
 
Bangkok Post
Student Weekly
CNN
BBC
กศน. เพื่อนเรียนรู้
     
 
 
 
 
เรียนที่ Smart EP
ดีอย่างไร
 
ความแตกต่างระหว่าง
Smart EP กับ
รร.กวดวิชา
 
น้องๆ ที่เรียน
ที่ Smart EP
 
เพื่อนๆ ที่เรียน
ที่ Smart EP
คณิตศาสตร์
เพื่อสอบเข้าม.1
เรื่องลำดับฯตอนที่1
 
คณิตศาสตร์
เพื่อสอบเข้าม.1
เรื่องลำดับฯตอนที่1
       
     
 

     Smart Ep เป็นโรงเรียนกวดวิชาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับเด็ก EP
(English Program)
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)

      นักเรียนโปรแกรม EP เป็นกลุ่มที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากกว่ามาตรฐาน จึงจำเป็นต้องได้รับการเรียนการสอนแบบพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนของเราจะเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่นักเรียน ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน มีทีมอาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ และคุณภาพ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศและต่างประเทศ

 
 
 
ไทย ใช้ภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 5 ของอาเซียน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบทุนการศึกษามูลค่า 4,000 บาท
องค์กรไทยไม่รู้จริงเกี่ยวกับ AEC
อนาคตการศึกษาไทยสู่ประชาคม..............
เรียนต่อแพทย์ที่ประเทศจีน - ภาคภาษาอังกฤษ ไม่ต้องสอบเข้า แพทยสภาไทยให้การรับรอง
 
   
 
 
 
  ติวฟรี Admission O-NET 2011 เชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
Chat สดๆ กับเรา
ตอนนี้ได้เลยครับ
 
 
สนใจร่วมงานกับเรา